Factoring

Principem factoringu je umožnění získání finanční hotovosti na základě postoupení pohledávek před jejich splatností. Takto získané finanční prostředky můžete efektivně využít pro financování rostoucího obratu, rozšíření výroby či rychlé vyrovnání výpadku provozního kapitálu.

Factoring efektivním způsobem řeší Vaše potřeby v oblasti provozního financování a to pokud máte opakující se dodávky za zboží nebo služby a splatnost odběratelských faktur do 90 dnů.

Předností factoringu je jeho pružnost bez složitých a zdlouhavých schvalovacích procesu a nutnosti běžného bankovního jištění.

Financování pomocí factoringu je v podstatě otázkou hodin. Po předložení pohledávky k akceptaci Vám ještě ten samý den odchází finance na Váš účet.

Stejně rychle postupujeme při schvalování nových případu 

Neřešíme jak dlouho jste na trhu a s jakými výsledky, ale kvalitu vašich odběratelů.

Nastavení finančních podmínek je řešeno individuálně dle potřeb klienta.